DATAVIS

Visuell, datadriven kommunikation måste vara enkel.sann.relevant.

Om du ska förmå mig att ta till mig ditt budskap genom ett visuellt medel räcker det inte med att du bara ger mig en presentation och sedan önskar mig lycka till. Du måste kunna behärska konsten att leda min uppmärksamhet dit du vill, du måste slåss om den.

Du som kan påverka min uppmärksamhet har makt över vilken information som når mig. Den informationen måste vara hel, sann och relevant. Ditt budskap måste presenteras enkelt, klart och tydligt.

Detta är vad effektiv datavisualisering bygger på.

DATAVIS

Effektiv datavisualisering

För att förbättra vår visuella, datadrivna kommunikation behöver vi ha:

  • analytisk förmåga. I dagens informationssamhälle överväldigas vi alltmer av data och lagrar stora datamängder men ibland känner vi oss maktlösa när vi ska att översätta data till insikt. Mängden data och hastigheten med vilken den växer är i sig inte problemet, det signalerar tvärtom en potential som kan och bör utnyttjas.
  • förståelse för siffror. Räknefärdighet handlar inte bara om summor, genomsnitt, statistik, matematiska formler och annat men även en kritisk och skeptisk granskning av dem.
  • visualiseringskunskap. Vi saknar i många fall grafisk läskunnighet, att på ett effektivt sätt kunna skapa och nyttja tabeller, grafer, diagram och kartor som informerar och upplyser. Många historier bor inuti våra data, och de kan berättas med hjälp av siffrornas språk. Dessa historier måste alltid vara sanna, klara och tydliga. De måste berätta hela historien och presenteras i rätt sammanhang. De måste leda till inskt.

DATAVIS

Sista kilometern

Upplever du att något saknas i den sista kilometern?

När alla investeringar i IT-infrastruktur är gjorda, när kunniga medarbetare inom stödfunktioner finns på plats och när dyra affärslösningar är inköpta, möts du av den lilla, stora frågan: hur kommuniceras analyser till beslutsfattare så att insikterna som bor inuti datamängden når dem?

Då bör du tänka om och fundera kring vilken sorts talang som behövs i en stödfunktion som business control eller business intelligence. En välfungerande stödfunktion består av talanger inom olika områden: tekniskt kunnande, analysförmåga i rätt sammanhang, visualiseringskunskap samt kommunikationskompetens. Låt sedan dessa talanger jobba nära varandra i lag för att på så sätt möjliggöra samarbete.

För att lösa sista-kilometer-problemet bör företag ha ett skafferi fyllt med personer med olika talanger, rekryterade eller inhyrda vid behov.