Biointäkterna går upp – eller?

Borta med vinden, The Sound of Music, Star Wars: Ep. IV, Grease, Titanic, Avatar, Jurassic Park, Forrest Gump, Lejonkungen.

Listan av episka filmer som blivit enorma biljettkassasuccér är lång. Sedan 1930-talet har biobesök varit en självklar del av hur vi spenderar vår fritid. Borta med vinden, baserad på Margareth Mitchells roman med samma namn, hade bioprimiär i USA den 15e december 1939. Filmens produktionsbudget var 3,9 miljoner dollar och det var en investering som bar god bäring: de globala biljettintäkterna nådde 390 miljoner dollar. I USA och Kanada (Nordamerika) var motsvarande belopp 201 miljoner dollar, vilket motsvarar 1,9 miljarder dollar i dagens penningvärde. Borta med vinden är därmed den överlägset störta filmen genom tiderna om vi tittar på biljettintäkter.

Att gå på bio har med andra ord varit en populär hobby sedan länge, men sedan 2002 börjar antal biobesökare i Nordamerika minska stadigt.

Sjunkande antal biobesökare sedan 2002 borde rimligtvis leda till lägre intäkter, väl? Nja, inte om vi tror grafen nedan. Intäkterna har ökat från 9,2 milarder dollar 2002 till 11,4 miljarder 2019, dvs med 2,2 miljarder dollar (24%).

Exemplet visar hur viktigt det är med nuvärdesberäkning av historiska belopp. Om jag inte tar bort effekten av ackumulerad inflation under perioden finns risken att jag jämför jag äpplen med päron. Hundra dollar 2002 var mer värda än hundra dollar idag.

Grafen ovan visar att nordamerikanerna la ner mer pengar på biobiljetter 2002 än vad de gjorde 2019, om vi justerar de historiska beloppen för inflationen under perioden. Hela 13 miljarder dollar var biobiljettintäkterna i Nordamerika år 2002 i dagens penningvärde. Slutsatsen blir då att såväl antal biobesökare som de totala, verkliga (inflationsjusterade) kassaintäkterna gått ner från 2002 till 2019.

Att de totala intäkterna inte sjunkit mer beror på att infationsjusterade biobiljettpriserna har höjts stadigt från 7,30 dollar 1995 till 9,11 dollar 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.