Jag jobbar med
datavisualisering.visuell kommunikation.uppmärksamhetsarkitektur.

Samy Seyedi

Behöver du öka kvaliteten på bolagets internrapportering?

Under mina år som business controller såg jag från första parkett hur analysavdelningar satt på värdefulla slutsatser och insikter som inte nådde hela vägen upp till beslutsfattarna. Analytikerna gjorde det de var bra på – att analysera – men de var inte experter på att vidareförmedla slutsatserna uppåt i organisationen.

Samtidigt klagade ledningar och styrelser över att de inte hade tillräckligt med underlag till sina beslut. Trots stora investeringar i IT-infrastruktur och medarbetare var insikterna om den egna organisationen inte tillfredsställande. Den datadrivna, visuella kommunikationen mellan analytiker och beslutsfattare skedde inte smidigt. Det som saknades var visualiseringskunskap ihop med en djupare förståelse för siffor.

Detta kallar jag sista-kilometer-problemet.

Idag ligger mitt fokus på att hjälpa organisationer förbättra den datadrivna, visuella kommunikationen. På konsultbasis hjälper jag dig lösa sista-kilometer-problemet.

Datavisualisering
En grundbok om hantverket

Boken “Datavisualisering – en grundbok om hantverket” är den första boken på svenska om grundläggande datadriven, visuell kommunikation.

Boken vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med presentationer. Antingen skapar du rapporter och presentationer för att sedan skicka dem vidare till andra eller så är du mottagare av dem. Boken är avsedd lika mycket till nybörjare som behöver lära sig ny kunskap som till dem som är mer vana men som vill friska upp minnet. Du kan läsa boken från början till slut eller välja ut de kapitel du vill läsa.

Kontakta mig via e-post samy.seyedi@ceeside.com eller mobil 070- 755 9282 så mailar jag över en gratiskopia till dig. Trevlig läsning!