Grå färg är din bästa vän

Det bästa rådet jag kan ge dig när du ska använda färg vid visuell, datadriven visualisering är att börja med att kalla grå färg din bästa vän. Det låter inte intuitivt, eller hur? Jag ska förklara hur jag tänker.

Alla vi som jobbar med visuell kommunikation måste ständigt fatta beslut om vilka färger vi ska inkludera och exkludera i en datavisualisering. Vilka färger du använder i exempelvis en graf kan i hög grad avgöra om hela visualiseringsdesignen blir en succé eller ett fiasko. Färg ska man vara väldigt försiktig med och använda den ytterst strategiskt. Låt mig visa detta med ett exempel.

Anta att vi har visualiserat BNP-utvecklingen för ett antal europeiska länder tillsammans med genomsnitten för EU och världen som helhet, som nedan. Excels förinställda färgval återger grafen med många färger – dessa färger är desamma som jag skapat i min palett. Man kan lätt enas om att grafen blir ganska oläslig när många färger finns representerade.


Att ta bort alla färger till förmån för grått gör skillnad, och det är där vi bör börja. Det är ett första steg att få bort oljud. Färgerna utgjorde onödiga element i grafen. Att ta eliminera dem har gett grafen ett renare intryck men det räcker inte, grafen känns inte levande och det är fortfarande svårt att särskilja dataserier i fokus, i vårt exempel kan vi kalla dem Sverige, EU och Världen.

Den uppgift som grå färg har är att få bort onödiga element i form av för många färger och den lyckas med den uppgiften men för att få Sverige, EU och Världen att sticka ut behöver vi återintroducera färg, dock i mindre skala.

I nästföljande graf blir bilden genast mycket klarare. Vi kan direkt upptäcka att Sveriges BNP per capita har sedan periodens början år 1960 stadigt legat högre ån både EU:s och världens BNP. Man ser även att Sveriges BNP per capita är mer känslig för låg- & högkonjunktur än i EU och världen som helhet.

Dessa är två enkla insikter som inte hade varit omöjliga men svåra att komma fram till om vi hade haft en graf med många färger eller en graf med bara en färg. De dataserier som är väsentliga för visualiseringen men som ändå inte är huvudaktörerna trycks tillbaka till bakgrunden av den gråa färgen som därmed låter andra färger lägga tonvikt på de dataserier som vi har i fokus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.